Naveed Anwar

Om Mig

Jeg er en passioneret og resultatorienteret person med en stærk baggrund inden for ledelse og innovation. Min akademiske uddannelse og praktiske erfaringer har udstyret mig med dybdegående viden og en unik evne til at omsætte komplekse teorier til effektive, praktiske løsninger. Jeg er særligt dygtig til projektledelse, strategisk planlægning og teamledelse, hvilket gør mig i stand til at drive projekter fremad og opnå konkrete resultater.

Mine kerneværdier inkluderer integritet, engagement og kontinuerlig læring. Jeg tror på at opbygge stærke, ærlige relationer både professionelt og personligt, og jeg stræber altid efter at udvikle mine færdigheder og udvide min viden. Mit mål er at bidrage positivt til enhver organisation, jeg er en del af, og at skabe varig værdi gennem innovativ tænkning og effektiv ledelse.

Kerneområder

Agil projektledelse

Jeg anvender agil projektledelse ved at organisere projektarbejdet i korte, håndterbare iterationer kendt som sprints. I hvert sprint planlægges, udvikles og gennemgås et sæt af funktioner, så projektet konstant tilpasser sig interessenternes behov og feedback.

Processoptimering

Jeg starter med at kortlægge eksisterende processer for at forstå, hvor der er flaskehalse eller redundans. Herefter involverer jeg teammedlemmerne i at genoverveje og redesigne disse processer for at forbedre effektiviteten. Dette indebærer ofte at automatisere gentagne opgaver, introducere smartere arbejdsværktøjer og -metoder, og sørge for kontinuerlig træning af personalet for at sikre, at de er rustet til at håndtere de mere strømlinede processer.

Problemidentifikation

I mit arbejde med problemidentifikation og problemløsning anvender jeg Design Thinking, der fokuserer på at definere og forstå problemet. Jeg bruger kvalitative og kvantitative data til at identificere rodårsager, essentielt for at udvikle effektive løsningsstrategier.

Holistisk lederskab

Jeg integrerer principper for holistisk ledelse ved at sikre, at virksomhedens vision og værdier bliver omsat i daglige handlinger og beslutninger. Dette indebærer at lede med empati, fremme en inkluderende kultur og sikre, at alle medarbejderes stemmer bliver hørt og værdsat. Jeg fokuserer på medarbejdernes velbefindende og personlige vækst lige så meget som på de operationelle og økonomiske resultater.

Referencer

Resume

Uddannelse

2022 – 2024
Zealand

Innovation & Entreprenørskab

Som led i uddannelsesforløbet har jeg opnået teoretisk viden om forretningsudvikling, projektledelse, netværk og entreprenant mindset. Derudover har jeg dykket ned i problemidentifikation, projektopstart, kreativ problemløsning og en nuanceret måde at se organisationer på.

2019 – 2021
Zealand

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen har styrket mine evner inden for markedsanalyse, kundeadfærd og projektledelse. Jeg har haft mulighed for at samarbejde i tværfaglige teams og anvende teoretiske koncepter i virkelige forretningskontekster.

Erhvervserfaring

2022 – 2023
FireFighter,
DR-byen

Sikkerhedsvagt

Efter halvandet år har erfaringen bidraget til udviklingen af mine færdigheder inden for sikkerhedspraksis, nødberedskab og samarbejde

2020 – 2023
Freelance

Cinematograf

Jeg har opnået stor teknisk viden inden for komplekst udstyr og software. Færdigheder som forberedelse, planlægning, tidsstyring og evnen til at tilpasse mig i dynamiske miljøer.

2018 – 2020
Royal Arena

Sikkerhedsvagt

Gennemgangen af sikkerhedsprocedurer og indrapporteringen af processer har styrket mine kommunikative evner. Jeg har arbejdet med rapportering af fejl og sikkerhedsgodkendelser for adgangsniveauer i Royal Arenas områder.

Faglige kompetencer

Projektkoordinator

80%

Problemidentifikation

92%

Processoptimering

78%

Forandringsledelse

88%

Personlige kompetencer

Proaktiv

Ved at forudse og håndtere fremtidige udfordringer, søger jeg konstant forbedringer, og tager initiativ til at lære og tilpasse mig.

Empati

Har intuitiv empati, skaber stærke forbindelser personligt og professionelt.

Løsningsorinteret

En praktisk tilgang til problemidentifikation og udvikling af kreative løsninger.

Kvalifikationer

  • Forretningsudvikling
  • design-it
  • agil projektledelse
  • digital kommunikation
  • branding og marketing
  • Planlægning, strategisk
  • risikovurdering
  • beslutningsprocesser
  • problemidentifikation

Certificates

Psyhology of Intertnation Design

Membership ID: XXXX
19 April 2018

Psyhology of Intertnation Design

Membership ID: XXXX
19 April 2018

Kontakt mig

How Can I Help You?